Hallo werkgevers

Sterk samenwerken met Bouwschool Twente

Bouwschool Twente is een regionaal kennis- en opleidingsbedrijf. Wij voorzien bouw- en aannemersbedrijven van gediplomeerde en duurzaam inzetbare bouwprofessionals. Bouwschool Twente is gehuisvest in het Techniekhuis Twente.

Vereniging Bouwschool Twente is door de bouwbedrijven in 1983 opgericht en is lid van de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland. Onze missie is om de instroom in de bouwopleidingen te stimuleren, aankomende bouwprofessionals op te leiden en de bouw-, metsel- en tegelzetbedrijven in de regio te voorzien van een nieuwe generatie gediplomeerde vaklieden.

Ons Opleidingsbedrijf is werkgever voor de student

 • We hanteren de CAO Bouw en gaan met een geschikte student een leerarbeidsovereenkomst aan voor de duur van de opleiding, 2 of 3 jaar.
 • Een student ontvangt bij de start van de opleiding een kleding-, gereedschap- en PBM-set (persoonlijke beschermingsmiddelen) om veilig en gezond in de praktijk te kunnen werken.
 • We plaatsen de student bij een passend en erkend leerbedrijf, zodat alle praktijkvaardigheden van de opleiding getraind kunnen worden. De student wordt in de praktijk begeleid door een erkend leermeester.
 • We zijn een door S-BB erkend collectief leerbedrijf en hebben professionele, betrokken en erkende praktijkinstructeurs in dienst. In onze modern ingerichte en goed geoutilleerde praktijkleerwerkplaats verstrekken zij praktijkinstructie aan de studenten.
 • Het behalen van meerdere vakdiploma’s op verschillende niveaus bij ons in dienst is mogelijk en wordt door ons gestimuleerd. We leiden -ook in economisch mindere tijden- conjunctuuronafhankelijk op.

Veel aandacht voor vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling

 • Tijdens de opleiding verzorgen we diverse trainingen, gastlessen en workshops om de student tot een betere vakman/-vrouw op te leiden. Excursies maken eveneens onderdeel uit van het programma.
 • Met een examentraining en aanvullende praktijkinstructies bereiden we de studenten voor op het afsluitende examen. Het slagingspercentage is daardoor hoog.
 • Aanvullende trainingen en instructies zorgen er voor dat de studenten fit, veilig en gezond kunnen werken en als aankomend bouwprofessional duurzaam inzetbaar zijn.
 • Naast de hard-skills van het bouwvak besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van soft-skills, zodat de student o.a. resultaatgericht werkt, voldoende ict-vaardig is en goed kan samenwerken.

Onze vanzelfsprekende dienstverlening

 • We besteden veel aandacht aan voorlichting, werving en selectie van jongeren om de regionale bouw- en aannemingsbedrijven in voldoende mate te kunnen voorzien van gemotiveerde en gediplomeerde bouwprofessionals.
 • We sturen voortdurend op de voortgang van de opleiding van de student en voeren regelmatig voortgangsgesprekken met de student, ouders, de leermeester en docenten van het ROC van Twente.
 • We stemmen de vorm, inhoud en uitvoering van de opleiding af met een afvaardiging van de leerbedrijven, scholen periodiek alle leermeesters en begeleiden ze in de digitale instrumenten van de opleiding, inclusief de digitale trajectmap.

Studenten van Bouwschool Twente opleiden?

U kunt toegang krijgen tot ons bestand van bouwstudenten als u zich bij ons aanmeldt als erkend leerbedrijf.

Na een persoonlijk gesprek en het uitwisselen van formaliteiten wordt u participant van Bouwschool Twente. Onze opleidingscoördinator selecteert voor u geschikte studenten die passen binnen uw organisatie en werkzaamheden.

Ik meld mij aan als participant bij Bouwschool Twente. Deze aanmelding is vrijblijvend en zonder kosten.

Neem contact op