1. Home
  2. Actueel
  3. Enorm animo voor bouwopleidingen

Enorm animo voor bouwopleidingen

De teller staat inmiddels op 60 nieuwe studenten die zich bij Bouwschool Twente hebben gemeld voor een bbl-bouwopleiding Timmerman, Metselaar of Tegelzetter; zo’n 50% meer dan vorig schooljaar.

Nog voor de zomervakantie volgen alle nieuwe leerlingen deel 1 -het praktijkdeel- van onze oriëntatieperiode. Voor de leerling kan deze periode een bevestiging zijn van een goede of een foute beroepskeuze. Daarnaast geeft het onze instructeurs een goed beeld van ‘wat voor vlees we in de kuip hebben’.

De oriëntatieweken zijn gevuld met o.a. de volgende onderwerpen:
– in groepjes maken van een kapconstructie (voor inzicht in kennis en vaardigheden/hard skills);
– spel- en competitie-onderdelen (voor inzicht in houding en gedrag/attitude);
– verschillende theoretische opdrachten en samenwerkingsvormen (voor inzicht in o.a. soft skills);
– werkkleding passen en uitleg PBM’s;
– VCA-cursus;
– cursus ‘Veilig en gezond werken in de bouw’;
– uitleg over plaatsing/werken op de bouw, persoonlijke presentatie urenregistratie, lonen/tarieven;
– speeddates met leidinggevenden van bouwbedrijven;

Timmertip ‘Afkorten met de handzaag’
Werktafels 2.0 in het Techniekhuis Twente
Menu